Авиациялык алюминий эритмесинин жүгүртүлүшүнүн моделдери